Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów
Projekt unijny INNOCHEM

Projekty UE

 

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 "Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego"

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii wytwa-
rzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych poprzez opra-
cowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, anty-
kondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego budynku. W wyniku realizacji pro-
jektu przygotowanych zostanie do wdrożenia 5 produktów (3 tynki, farba oraz membrana) służących poprawie właściwości budynków.

Wartość projektu: 4 311 735,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 501 619,33 PLN
Projekt realizowany w okresie 01/06/2016-31/10/2018

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Roberta Brzezieckiego (tel. 61 846 79 32).

Materiały do pobrania:

Informacja nt projektu INNOCHEM 250,67 kB

 

Zapytanie ofertowe nr 1 testy badawcze tynków cem-wapiennych 828,24 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1 281,24 kB
Zapytanie ofertowe nr 2 testy badawcze tynków gipsowych 829,98 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2 281,29 kB
Zapytanie ofertowe nr 3 testy badawcze właściwości izolacyjnych 829,20 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 3 281,86 kB
Zapytanie ofertowe nr 4 testy badawcze cech antykondensacyjnych tynków 829,26 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 4 281,30 kB
Zapytanie ofertowe nr 5 badania w ramach Europejskiej Oceny Technicznej 830,58 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 5 281,62 kB
Zapytanie ofertowe nr 6 testy badawcze ciekłych membran na bazie folii 829,51 kB
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 6 280,92 kB