Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów
INNOCHEM

Projekty UE

 

Program INNOCHEM

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. informuje, że projekt spółki pt. "Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok bu-
dynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barie-
rowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie komplekso-
wego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydro-
izolacyjnego" został rekomendowany do wsparcia przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.2 PO IR ”INNOCHEM”. Rekomendowana
kwota wsparcia to 2 539 644,33 PLN.