Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

TYNK 503SL
Tynk maszynowy cementowo-wapienny, superlekki

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_TYNK_503SL_DC0038184.PDF
220,43 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_TYNK_503SL_DC0038701.PDF
325,41 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_366555_2_TYNK_503SL_PLPL_DC0037735.PDF
80,46 kB
IM0010737_md.jpg btn_search

Zaprawa do maszynowego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich, lekkich tynków wewnątrz pomieszczeń.

Nadaję sie do mechanicznego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich stanowiących podłoże pod farbę lub tynk szlachetny na ścianach i stropach z bloczków z betonu komórkowego, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych

!Mit Traufel aufziehen!
  • Wodoodporny
  • Superlekki
  • Wydajny
  • Wysoka wytrzymałość
  • Drobnoziarnisty

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużycieok. 0,9 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Grubość warstwy5-30mm
Kategoria wytrzymałościkategoria CS II (1,5-5,0MPa)
Reakcja na ogieńA1
przyczepność do podłoża, model pęknięcia≥ 0,08 N/mm2, FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymNPD
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejNPD
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%)λ: <0,47W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1300kg/m3
Trwałość: Ubytek masy Spadek wytrzymałości na zginanieNPD
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD