Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

FOLBIT 800
Folia płynna

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_FOLBIT_800_DC0034553.PDF
150,24 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_FOLBIT_800_DC0038797.PDF
278,10 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314550_FOLBIT_800_PLPL_DC0053889.PDF
70,13 kB
IM0011118_md.jpg btn_search

Jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa uszczelniająca na bazie dyspersji żywicy akrylowej.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach na takich podłożach jak betony, tynki cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, jastrychy, także z ogrzewanim podłogowym i inne.

Po wyschnięciu tworzy bezszwową, trwałą, elastyczną powłokę izolacyjną.

!Mindestens 2 mal mit Rolle auftragen!!Mindestens 2 mal streichen!
  • Całkowita wodoszczelność
  • Wysoka przyczepność
  • Wysoka elastyczność
  • Zdolność mostkowania rys
  • Jednoskładnikowa

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Zużycieok.1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5MPabrak przecieku
Maksymalne naprężenie rozciągające≥ 0,23 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu≥1200%
Przyczepność do betonu≥ 1,2 MPa
Przyczepność międzywarstwowa≥ 0,95 MPa
przyczepność początkowa≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po działaniu wodą≥ 0,5 N/mm²
przyczepność po starzeniu termicznym≥ 0,5 N/mm²
przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po działaniu wody wapiennej≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po działaniu wody chlorowanej≥ 0,5 N/mm²
WodoszczelnośćBrak przepuszczalności
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych≥ 0,75mm
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki