Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 200
Upłynniony, grubowarstwowy jastrych anhydrytowy 20-60mm

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_200_DC0035606.PDF
226,33 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_200_DC0039493.PDF
289,26 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314580_1_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_200_PLPL_DC0037634.PDF
78,87 kB
IM0010781_md.jpg btn_search

Przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, itp.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

podkład anhydrytowy związany z podłożem > 20 mm

podkład anhydrytowy na warstwie oddzielającej > 30 mm

podkład anhydrytowy „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm

podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Podłoga
  • Upłynniona
  • Bezskurczowa.
  • Łatwa w użyciu.
  • Do wewnątrz.
  • Grubowarstwowa.

Ilość w opakowaniu

25 kg/opak.

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Dokument odniesienia

EN 13813: 2002

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003CA-C35-F7
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok.150 minut (w temperaturze otoczenia 20OC)
Lekkie obciążenia użytkowepo 7 dniach
Możliwość wykonywania dalszych pracpo 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 48 godzinach
Grubość warstwy20-60mm
Proporcje mieszania z wodą3,5- 3,75l wody na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%
Reakcja na ogieńF
Wydzielanie substancji korozyjnychCA
przepuszczalność wodyNPD
Przepuszczalność pary wodnejNPD
Wytrzymałość na ściskanieC35
Wytrzymałość na zginanieF7
odporność na ścieranieNPD
izolacyjność akustycznaNPD
dźwiękochłonnośćNPD
opór cieplnyNPD
odporność chemicznaNPD
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki