Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

GŁADŹ WAPIENNA 660

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_GŁADŹ_WAPIENNA_660_DC0035798.PDF
147,50 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_GŁADŹ_WAPIENNA_660_DC0038678.PDF
310,65 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_315062_1_GŁADŹ_WAPIENNA_660_PLPL_DC0022748.PDF
85,05 kB
IM0010086_md.jpg btn_search

Zaprawa do ręcznego wykonywania wapiennych wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się do wykonywania gładkiej warstwy pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufiatch z podkładowymi tynkami cementowo-wapiennymi lub na podłożach betonowych.

!Mit Traufel aufziehen!
  • Wodoodporna
  • Do obrabiania na mokro
  • Wysoka przyczepność
  • Biała
  • Bezskurczowa

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużycieok. 1,25 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Uziarnienie0 do 0,5mm
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Grubość warstwydo 3mm
Kategoria wytrzymałościkategoria CS I
Reakcja na ogieńA1
przyczepność do podłoża, model pęknięcia≥ 0,25 MPa, FP:B
Absobrcja wodyNPD
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejNPD
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <0,67W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1500kg/m3
TrwałośćNPD
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki