Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

GŁADŹ WAPIENNO-CEMENTOWA 662

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_GŁADŹ_WAPIENNO-CEMENTOWA_662_DC0035799.PDF
150,93 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_GŁADŹ_WAPIENNO-CEMENTOWA_662_DC0038677.PDF
329,08 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_315064_1_GŁADŹ_WAPIENNO-CEMENTOWA_662_PLPL_DC0022747.PDF
84,63 kB
IM0010085_md.jpg btn_search

Zaprawa do ręcznego wykonywania wapienno-cementowych wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się do wykonywania gładkiej warstwy pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufiatch z podkładowymi tynkami cementowo-wapiennymi lub na podłożach betonowych.

!Mit Traufel aufziehen!
  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Wysoka przyczepność
  • Do obrabiania na mokro
  • Szara

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużycieok. 1,25 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Uziarnienie0 do 0,5mm
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Grubość warstwydo 5mm
Kategoria wytrzymałościkategoria CS I
Reakcja na ogieńA1
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia≥ 0,25 MPa, FP:B
Absobrcja wodyW0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejµ: ≤60
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: 0,47W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1300kg/m3
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 15%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 55%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki