Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MOZATYNK-S 051
Akrylowy tynk mozaikowy

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MOZATYNK-S_051_DC0035772.PDF
158,80 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MOZATYNK-S_051_DC0039402.PDF
278,65 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_315007_MOZATYNK-S_051_PLPL_DC0023031.PDF
67,57 kB
IM0011162_md.jpg btn_search

Po wymieszaniu składników masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem.

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz.

Po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, odporną mechanicznie i trwałą kolorystycznie.

  • Wodoodporny
  • Mrozoodporny
  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Łatwy w obróbce
  • Odporny na UV

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Zużyciefrakcja 1,8mm - 4,7kg/m2
Uziarnienie1,8mm
Czas wysychaniaod 12 do 48 godzin
Przepuszczalność pary wodnejV3
Absobrcja wodyW 1
przyczepność≥ 0,30 MPa
Trwałość≥ 0,30 MPa
przewodność cieplnaλ: 0,83W/m*K
Reakcja na ogieńF