Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-BZ 121
Zimowa biała zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych, klasy M5

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-BZ_121_DC0035717.PDF
152,15 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-BZ_121_DC0039438.PDF
320,71 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-BZ_121_DC0052811.PDF
1,59 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314836_MURLEP-BZ_121_PLPL_DC0052812.PDF
283,03 kB
IM0010130_md.jpg btn_search

Biała, cienkowarstwowa zaprawa murarska do prac w obniżonych teperaturach - powyżej 00C do bloczków z batonu komórkowego, silikatowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Biała
  • Przyspieszone wiązanie

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 5 MPa
Reakcja na ogieńA1
Wytrzymałość na ściskanieM5
Początkowa wytrzymałość na ścinanie≥ 0,30 MPa
Absobrcja wody≤ 0,8 kg/m2 min 0,5
Czas korekty≥ 7 min
Frakcja kruszywa≤ 0,5mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejµ: 5/20
Współczynnik przewodzenia ciepłaλ: 0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 5%