Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120
Zaprawa murarska termoizolacyjna

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_ZAPRAWA_TERMOIZOLACYJNA_120_DC0035716.PDF
150,99 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_ZAPRAWA_TERMOIZOLACYJNA_120_DC0038718.PDF
330,22 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_ZAPRAWA_TERMOIZOLACYJNA_120_DC0052809.PDF
1,59 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314834_1_ZAPRAWA_TERMOIZOLACYJNA_120_PLPL_DC0022709.PDF
85,52 kB
IM0010131_md.jpg btn_search

Zaprawa murarska do wznoszenia przegród o wysokich właściwościach termoizolacyjnych z bloczków, pustaków i cegieł ciepłochronnych

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

wewnątrz/na zewnątrz
  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Wysoka termoizolacyjność
  • Lekka
  • Łatwa w stosowaniu

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciepustak (pióro-wpust) o szerokości 38cm - ok. 30 l/m2 przy spoinie grubości 1cm
przy stosowanie w spoinach pionowych zużycie będzie większe o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 2,5 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 2mm
Reakcja na ogieńA1
Wytrzymałość na ściskanieM2,5
Początkowa wytrzymałość na ścinanie≥ 0,15 MPa
Absorpcja wody≤ 1,7 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 5/20
Współczynnik przewodzenia ciepłaλ: <0,18W/m*K
Gęstość≤ 1300kg/m3
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 5%Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki