Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

OBRZUTKA 550
Obrzutka cementowa

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_OBRZUTKA_550_DC0035732.PDF
138,08 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_OBRZUTKA_550_DC0038712.PDF
330,35 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314879_1_OBRZUTKA_550_PLPL_DC0022174.PDF
86,39 kB
IM0010098_md.jpg btn_search

Zaprawa do maszynowego lub ręcznego wykonywania cementowej obrzutki pod tynki cementowo-wapienne.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nadaję sie do mechanicznego lub ręcznego wykonywania obrzutki pod tynki na ścianach i stropach z bloczków z betonu komórkowego, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych

!Mit Traufel aufziehen!
  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Wysoka wytrzymałość
  • Wysoka przyczepność
  • Łatwa w obróbce

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużycieok. 6 kg/m2
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0-1,2mm
Grubość warstwy4 do 8 mm
Kategoria wytrzymałościkategoria CS IV (>6MPa)
Reakcja na ogieńA1
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia≥ 0,5MPa, FP:A
Absobrcja wodyW2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejµ: ≤60
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: < 0,83W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1900kg/m3
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 15%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 55%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki