Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

TYNK 561
Tynk maszynowy cementowo-wapienny.

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_TYNK_561_DC0035746.PDF
156,75 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_TYNK_561_DC0038703.PDF
327,03 kB
Atest higieniczny Atest_higieniczny_TYNK_561_DC0040712.PDF
852,71 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314907_1_TYNK_561_PLPL_DC0022706.PDF
81,67 kB
IM0010096_md.jpg btn_search

Zaprawa do maszynowego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich tynków wewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach z elementów ceramicznych, betonu komórkowego, wapienno-piaskowych, betonowych i innych.

Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska.

  • Wodoodporny
  • Drobnoziarnisty
  • Gładka powierzchnia
  • Do wewnątrz.

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużycieok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,6mm
Grubość warstwy5-25mm
Kategoria wytrzymałościkategoria CS II (1,5-5,0MPa)
Reakcja na ogieńA1
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia≥ 0,2 MPa, FP:B
Absobrcja wodyNPD
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejNPD
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: 0,67W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1500kg/m3
TrwałośćNPD
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznychPatrz karta charakterystyki