Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Zamknij X

KREISEL
facebook
Wznoszenie ścian działowych

Wykonywanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego lub bloczków silikatowych,. na cienkich spoinach, przy użyciu zaprawy MURLEP 125

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej
Wykonywanie ścianki działowej rozpoczyna się od wyznaczenia linii jej przebiegu, czyli od wytrasowania jej na oczyszczonym stropie, suficie i przylegających ścianach. Do tego celu można użyć np. barwionego sznurka i poziomnicy lub urządzenia laserowego.
Usytuowanie ścianek działowych można przewidzieć już na etapie murowania ścian głównych, czyli ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. W odpowiednich miejscach, do dowiązania się ze ścianką działową, wmurowuje się w te ściany odpowiednie kotwy stalowe.
Kotwy wmurowuje się w co drugą lub w co trzecią spoinę.
Pierwszą warstwę elementów murowych, podobnie jak przy ścianach głównych, układa się na zaprawie POZMUR 115. W przypadku ścian działowych wykonywanych na stropie, przed naniesieniem zaprawy, na oczyszczonym podłożu zaleca się najpierw ułożyć warstwę folii lub papy, aby uniknąć zarysowania w dolnej części ściany działowej przy ugięciu się stropu.
Elementy murowe ustawia się tak, aby spoiny poziome ściany już istniejącej i wznoszonej ścianki działowej były na tej samej wysokości, co umożliwi powiązanie obu ścian łącznikami wcześniej osadzonymi w ścianie głównej. Elementy ścianki działowej dostawia się do ściany wcześniej wzniesionej, nakładając również zaprawę murarską na pionowy styk obu łączonych ścian.
Elementy pierwszej warstwy należy bardzo dokładnie wypoziomować.
Jeżeli ścianka działowa domurowywana jest do ściany głównej, w której nie zamocowano wcześniej łączników metalowych, połączenie obu ścian wykonuje się za pomocą łączników wygiętych w kształt litery L. Podobnie można postąpić, gdy do wznoszenia ścianki działowej używa się innego materiału niż zastosowany do wzniesienia ścian głównych. Różnica wysokości elementów murowych może bowiem powodować, że spoiny poziome w obu ścianach nie będą się zgadzać i zastosowanie łączników prostych nie będzie możliwe.
Stosowanie łączników zagiętych wymaga ich odpowiedniego przymocowania do ścian. W zależności od użytych elementów murowych zamocowanie to można wykonać za pomocą gwoździ lub kołków rozporowych.
Każdorazowo na oczyszczoną powierzchnię elementów warstwy dolnej nanosi się zaprawę MURLEP 125, pasmem o grubości 1-3 mm. Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni korytkowej o zębatej krawędzi i szerokości równej szerokości muru.
Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8
Przy murowaniu elementów należy pamiętać o zasadzie przewiązywania warstw.