Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Pomoc dla Ośrodka w Psarach na Śląsku

 

Od września 2000 roku spółka Kreisel - Technika Budowlana pomaga sarnowskiemu punktowi konsultacyjnemu Świetlicy Socjoterapeutycznej, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach na Górnym Śląsku.

Firma Kreisel pomaga Ośrodkowi w Psarach od września 2000 roku kupując dla dzieci ubrania, słodycze i żywność. W koordynacje pomocy dla tego Ośrodka aktywnie włączył się Oddział KREISEL w Będzinie, działający od 2001 roku.

"- W naszej świetlicy zajmujemy się pracą z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i innymi zjawiskami patologicznymi" - mówi Barbara Waszyńska, pedagog i socjoterapeuta z Sarnowa. "- Na stałe w naszej świetlicy pracujemy z 22 dzieci. Jednak dużo więcej dzieci przychodzi do nas, by spędzić wolny czas. Razem jest nas codziennie około 60 osób".

13.01.2003