Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Dzielą się sukcesem

 

W sobotę 3 czerwca w Strykowie k/Stęszewa odbył się coroczny tradycyjny Piknik Loży Wielkopolskiej Business Centre Club. Podczas tego spotkania członków i sympatyków największej organizacji biznesowej w Wielkopolsce, kanclerz Loży BCC Szczepan Gawłowski przekazał pieniężne dary dla dwóch instytucji działających na rzecz pomocy potrzebującym. Dary te przekazała firma KREISEL Technika Budowlana, której Prezesem jest właśnie Kanclerz Gawłowski.

Firma KREISEL już od kilku lat aktywnie działa na rzecz pomocy dla najbardziej potrzebujących. Podstawową formą jest wsparcie materiałowe na rzecz instytucji charytatywnych prowadzących prace remontowo-budowlane, ale KREISEL niejednokrotnie przekazywał także datki finansowe pozwalające na realizację podstawowych potrzeb wielu instytucji. Na początku czerwca – podczas spotkania Loży Wielkopolskiej BCC, której kanclerzem został w ubiegłym roku Prezes KREISEL Szczepan Gawłowski, firma obdarowała dwie instytucje, które aktywnie działają na rzecz potrzebujących w naszym regionie.

Pierwszym z obdarowanych była Fundacja na Rzecz Matki i Dziecka Betlejemka, która od kilku lat prowadzi w Rostarzewie k/ Grodziska Wlkp. Dom dla Samotnych Matek oraz buduje Dom dla Osób z Chorobą Alzheimera. Prezes Fundacji Wojciech Michnikowski otrzymując symboliczny czek na 5000 złotych przekazał Prezesowi Gawłowskiemu „Dar Chleba” – pamiątkowy medal od swoich podopiecznych z Rostarzewa. Warto podkreślić, że Fundacja Betlejemka już od ponad 4 lat otrzymuje regularne wsparcie od firmy KREISEL, wsparcie materiałowe (na budowę wspomnianego ośrodka), ale także finansowe.

KREISEL także od pewnego czasu wspiera jeszcze inną instytucję – Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu. Szpital ten jest jednym z największych ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci w Polsce i w związku z tym ma ogromne potrzeby zarówno sprzętowe, jak i finansowe. KREISEL przekazał już wcześniej materiały i mniejsze dary dla tego szpitala, a teraz na ręce Edwarda Kłosa (dyrektora szpitala) przekazany został czek na 5000 złotych. To powinno pomóc w organizacji atrakcji dla chorych dzieci w czasie zbliżających się wakacji.

Jak podkreślił prezes Gawłowski, występujący także jako gospodarz spotkania – kanclerz Loży BCC, dar firmy KREISEL ma stanowić także zachętę dla innych biznesmenów Wielkopolski do pomocy dla najbardziej potrzebujących. „- Moją dewizą jest to, że „sukces rodzi potrzebę pomocy innym”. Nam się powiodło w biznesie, chcemy i możemy się tym sukcesem podzielić i w ten sposób poza dobrze prosperującymi firmami pozostawić po sobie coś więcej” – uważa prezes Szczepan Gawłowski.

13.06.2006