Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Złoty Orzeł Lednicki dla KREISEL

 

Firma KREISEL od kilku lat wspiera dzieło poznańskich Dominikanów - budowę Ośrodka Duszpasterskiego nad Jeziorem Lednickim. W uznaniu pomocy i w podziękowaniu za zaangażowanie w tworzeniu Uniwersytetu Wiary na Polach Lednickich firma została uhonorowana Złotym Orłem Lednickim.

Ośrodek Duszpasterski na Lednicy, dający początek planowanemu przez Dominkanów Uniwersytetu Wiary, to wielkie dzieło realizowane z inicjatywy Ojca Jana Góry na polach lednickich - miejscu corocznych spotkań młodzieży. Na potrzeby tej inwestycji firma KREISEL przekazała materiały budowlane, dzięki którym budowa najważniejszej części Ośrodka powoli dobiega końca. Największą część spośród tych materiałów stanowiły zaprawy murarskie (do klinkieru), wylewki, posadzki oraz kleje do glazury i gresu.

Zaangażowanie firmy w budowę lednickiego ośrodka zostało docenione przez Dominikanów, którzy postanowili przekazać najważniejszym "współtwórcom" lednickiego Uniwersytetu Wiary statuetkę Złotego Orła Lednickiego, symbolizującą wsparcie dla idei Lednicy.

10.06.2005