Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów
Masy bitumiczne KREISEL

Nowoczesne izolacje bitumiczne

 

Masy bitumiczne od wielu lat to najpopularniejsze produkty do wykonywania wszelakich izolacji wodochronnych w budownictwie. Można powiedzieć, że inne alternatywne produkty dotychczas nie zyskały takiej popularności jak one.

Wyroby bitumiczne oparte są o surowce uzyskane z przerobu ropy naftowej
i zwykle kojarzą się z dość nieprzyjemnym zapachem rozpuszczalnika, który czasem może przyprawić o mdłości. Czarne masy to jednak nie tylko produk-
ty rozpuszczalnikowe, ale także wodne. W nich właśnie rozpuszczalnikiem jest woda, dzięki temu są bardzo przyjazne w stosowaniu i przede wszyst-
kim nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu. Produkty te to DYSPERBITUM 830 i STYRBITUM 832 firmy KREISEL- nowości w ofercie. Razem tworzą system hydroizolacyjny. 

Pierwszy z nich - DYSPERBITUM 830 - to uniwersalna izolacja, wykorzysty-
wana najczęściej jako produkt do konserwacji papowych pokryć dachowych. Może być także stosowana jako produkt do wykonywania hydroizolacji fun-
damentów oraz wykonywania gruntowania podłoża (po jego rozcieńczeniu wodą) przed nakładaniem zasadniczej warstwy hydroizolacji.

Drugi produkt to STYRBITUM 832. Ma on trochę inne funkcje, jest to masa hydroizolacyjno- klejąca. Można z niej wykonywać lekkie izolacje fundamen-
towe oraz na tak przygotowanym podłożu kleić styropian lub płyty XPS (styropian ekstrudowany) w celu ocieplenia części fundamentowej. Produkty te są na bazie wody, dzięki czemu nie wchodzą w reakcję z ociepleniem styropianowym, nie rozpuszczają go, a to bardzo częsty problem w przypad-
ku stosowania wyrobów rozpuszczalnikowych. Razem tworzą idealne połą-
czenie gruntu, hydroizolacji oraz kleju do termoizolacji. Nie można wykonać trwałej izolacji jedną warstwą, dlatego przy wykonywaniu hydroizoalcji warto pamiętać, że minimalna ilość nakładanych warstw to dwie, i że lepiej wykonać o jedną warstwę więcej niż mniej.

18.09.2015

 

Wstecz