Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Nowy specjalistyczny system naprawy betonów

 

Od kwietnia 2008 roku firma KREISEL wprowadza na rynek specjalistyczny system naprawy betonów. Składa się on z trzech zapraw: ZAPRAWY 451 , ZAPRAWY 456 oraz ZAPRAWY 460 .

 ZAPRAWA 451 przeznaczona jest do wykonywania warstwy kontaktowej do 3mm grubości (mostka adhezyjnego) oraz ochrony antykorozyjnej.

ZAPRAWA 456 przeznaczona jest do wykonywania zasadniczej, reprofilującej warstwy naprawczej od 5 do 50mm.

ZAPRAWA 460 przeznaczona jest do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej, stosowana w zakresie od 1 do 10mm.

System umożliwia naprawę elementów betonowych i żelbetowych uszkodzonych pod wpływem czynników mechanicznych, fizycznych i chemicznych (wywołujących zniszczenia betonu i korozję stali). Nadaje się do naprawiania takich elementów jak: balkony, tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, itp. Może być też stosowany do miejscowej naprawy i usuwania wad powierzchni betonu (np. ubytków, raków, kawern). System ten jest klasy R2 wg PN EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne". Nadaje się do wszelkich napraw niekonstrukcyjnych to znaczy takich, które nie wymagają obliczeń statycznych. Cały system charakteryzuje się dużym przyrostem wytrzymałości mechanicznych, dzięki czemu możliwy jest szybki postęp ewentualnych prac wykończeniowych.

28.03.2008

Wstecz