Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

KREISEL "Solidnym Partnerem"

 

Podczas XIII Międzynarodowych Targów BUDMA 2004 firma KREISEL została nagrodzona certyfikatem „Solidny Partner”. Oznacza to, że pomyślnie zakończyła się czterostopniowa weryfikacja przeprowadzona przez Kapitułę Programu „Solidny Partner”, a KREISEL został uznany za firmę rzetelną, solidną i odpowiedzialną, a także zaangażowaną w sprawy środowiska społecznego i dbającą o środowisko naturalne.

Program „Solidny Partner”, który został zainicjowany w 1995 roku przez Centrum Promocji Biznesu od początku promuje rzetelność i odpowiedzialność w biznesie, solidność i terminowość postępowania w relacjach z instytucjami państwowymi, strukturami samorządowymi, partnerami gospodarczymi oraz klientami i pracownikami. Promowane są także takie cechy jak zaangażowanie w sprawy społeczne oraz dbałość o środowisko.

„Solidny Partner” został włączony do Europejskiej Kampanii na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, a polski patronat nad nim objęły Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, NBP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego i MTP. Po czterostopniowej weryfikacji dokonanej przez Biuro Licencyjne Programu oraz Komisję Weryfikacyjną i Kapitułę, laureatem bieżącej edycji „Solidnego Partnera” została firma KREISEL Technika Budowlana.

KREISEL od początku działalności na polskim rynku na pierwszym planie stawiał rzetelność i solidność w biznesie. Takie postępowanie zaowocowało licznymi nagrodami i certyfikatami (ogólnymi i branżowymi), wśród których najbardziej znaczące to: Godło Promocyjne Teraz Polska, Medale Europejskie BCC, Lider Rynku, Lider Polskiego Biznesu BCC, a także certyfikat ISO 9001:2000.

25.01.2014