Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Polski Klub Infrastruktury Sportowej

 

Polski Klub Infrastruktury Sportowej to nowa organizacja mająca na celu działania na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej w Polsce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest redakcja Kalejdoskopu Budowlanego, a jego patronami głównymi Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Jednym z członków-założycieli PKiS jest także firma KREISEL.

Polski Klub Infrastruktury Sportowej został powołany do życia na początku czerwca 2005 w odpowiedzi na potrzeby oraz oczekiwania środowiska osób, firm, gmin i instytucji działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Klub jest dobrowolną organizacją członkowską, działającą w imieniu oraz na rzecz interesów swoich członków, we wspólnym interesie środowisk działających w obszarze budowy, modernizacji i zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce.

PKiS realizuje i upowszechnia „Program na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce” zainicjowany i realizowany od czterech lat przez „Kalejdoskop Budowlany” pod patronatem i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, urzędami marszałkowskimi oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Warto podkreślić, że Mecenasem Strategicznym tego Programu jest firma KREISEL. Powołanie nowego Klubu ma na celu wzmocnienie tego Programu, a także szeroko pojętą integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami, producentami, projektantami, wykonawcami, inwestorami, przedstawicielami świata nauki oraz instytucjami zaangażowanych w rozwój polskiego sportu.

Zdaniem Krzysztofa Barana, Dyrektora Marketingu KREISEL, a zarazem jednego z założycieli PKiS, Klub ma szanse przyczynić się do szybszego rozwoju bazy sportowej w Polsce i do lepszego wykorzystania potencjału finansowego i organizacyjnego inwestorów, głównie instytucjonalnych. „- Liczymy na to, że wzrost inwestycji w obiekty sportowe przełoży się także na wzrost sprzedaży naszych produktów, które mogą znaleźć szerokie zastosowanie właśnie w nowopowstających i modernizowanych obiektach sportowo-rekreacyjnych” – podsumował Krzysztof Baran.

Więcej na temat PKiS na oficjalnej stronie Klubu. 

13.10.2005

Wstecz