Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Szkolenia dla kadry KREISEL

 

Na mocy umowy z renomowaną firmą konsultingową DGA, firma KREISEL rozpoczęła szkolenia swojej kadry dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt szkoleniowy nosi nazwę: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy KREISEL w oparciu o wykwalifikowaną kadrę” i będzie realizowany do końca stycznia 2008.

Projekt szkoleniowy przygotowany przez firmę DGA dla KREISEL realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań SPO RZL (działanie 2.3) – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Ma on na celu realizację kompleksowego programu szkoleniowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe, kompetencje oraz umiejętności osobiste kadry pracowników KREISEL. Założeniem projektu jest efektywne przeszkolenie pracowników firmy ze zróżnicowanych szczebli organizacji, upowszechnienie nowoczesnych standardów zarządzania, optymalizacja pracy handlowców oraz poprawa jakości polityki personalnej firmy, które mają prowadzić do podniesienia kwalifikacji kadry, poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności, od których zależą wyniki i pozycja konkurencyjna firmy.

Działania szkoleniowe obejmą wszystkie aspekty działalności firmy KREISEL i będą skierowane między innymi do pracowników laboratoriów, produkcji i magazynów oraz handlowców. Duży nacisk zostanie położony przede wszystkim na nowatorskie szkolenia dla handlowców i działów sprzedaży. W bardzo zróżnicowanych szkoleniach, rozwijających umiejętności osobiste (np. trening kontroli stresu i emocji, kreatywność, autoprezentacja), interpersonalne (np. asertywność w pracy handlowca), wiedzę na temat narzędzi podnoszenia konkurencyjności firmy (np. organizacja czasu pracy, negocjacje handlowe), doskonalących kompetencje menedżerskie służące usprawnieniu zarządzania oraz uwzględniających specyfikę stanowisk kluczowych (np. efektywna praca w grupie, kierowanie zespołem sprzedażowym) udział weźmie 175 osób. Szkolenia koordynować będzie DGA, przy współudziale firmy Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki.

Informacje dodatkowe:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, który służy udzielaniu pomocy państwom członkowskim w osiąganiu wysokiego poziomu zatrudnienia i dostosowaniu umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie społeczeństwa otwartego i opartego na wiedzy poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

21.11.2005

Wstecz