Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Unijne szkolenia KREISEL

 

Zgodnie z umową z firmą konsultingową DGA od listopada 2005 roku pracownicy firmy KREISEL szkoleni są w ramach projektu „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę”. Cały projekt wspófinansowany jest ze środków unijnych, a od początku roku odbyło się kilkanaście szkoleń dla kadry zarządzającej, handlowców, pracowników laboratoriów i działów produkcji.

Zainicjowany niespełna rok temu projekt „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę” realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań SPO RZL (działanie 2.3) – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” – wdrożony został z zamiarem podniesienia kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz osobistych umiejętności kadry KREISEL. Idealnie wpisuje się on w politykę jakości firmy. Bogaty program szkoleń obejmuje zajęcia odzwierciedlające potrzeby zgłoszone przez firmę. Są to między innymi wciąż aktualne kwestie poprawy jakości i efektywności zasobów ludzkich, chęć logistycznego usprawnienia produkcji czy też promowanie innowacyjności. Dbałość o te cechy jest niezbędna dla każdej firmy, chcącej być szanowanym i cenionym partnerem na rynku.

Do tej pory, przeprowadzono już warsztaty obejmujące usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi, pracę w grupie i wzmacnianie cech przywódczych. Duży nacisk położono na nowatorskie szkolenia dla handlowców i działów sprzedaży. Mieli oni okazję pracować w ramach treningów rozwijających umiejętności osobiste (np. trening kontroli stresu i emocji, kreatywność, autoprezentacja) oraz interpersonalne (np. asertywność w pracy handlowca). Przeprowadzono szkolenia ze sprzedaży, treningi z zarządzania relacjami z klientem. Pracownicy otrzymali też wiedzę stricte z zakresu czynności handlowych, takich jak rozmowa z klientem czy podnoszenie efektywności wizyt handlowych. Pozwoli ona podnieść efektywność i skuteczność sprzedaży. Ogółem ze szkoleń skorzystało już ponad sto pięćdziesiąt osób. Przewidziano szereg kolejnych spotkań, w tym dla pracowników działów logistyki, laboratoriów, produkcji i magazynów. Liczba ostateczna przeszkolonych pracowników sięgnie nawet ponad stu siedemdziesięciu osób. Warto zaznaczyć, że pracownicy odbywają cykl szkoleń – jedna osoba uczestniczy w kilku, w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska.

Warto pamiętać, że wyniki i pozycja konkurencyjna firmy coraz częściej zależy od jakości pracy wykonywanej przez wykwalifikowaną i efektywną kadrę. Szkolenia oraz promowanie i wspieranie prorozwojowej postawy wśród podwładnych powinno stać się celem każdego dyrektora. Cieszy fakt, że w firmie KREISEL kwestie rozwoju osobistego są doceniane, a bogate programy szkoleniowe, jako długoterminowa inwestycja w zwiększenie wartości firmy, spotykają się z zainteresowaniem. Program szkoleń został opracowany i jest wdrażany przez konsorcjum pod przewodnictwem spółki konsultingowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania, której partnerem w projekcie jest Nawigator Doradztwo Gospodarcze.

Informacje dodatkowe:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, który służy udzielaniu pomocy państwom członkowskim w osiąganiu wysokiego poziomu zatrudnienia i dostosowaniu umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie społeczeństwa otwartego i opartego na wiedzy poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

08.09.2006

Wstecz