Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów
Projekt unijny INNOCHEM

Projekty UE

 

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 "Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego"

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii wytwa-
rzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych poprzez opra-
cowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, anty-
kondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego budynku. W wyniku realizacji pro-
jektu przygotowanych zostanie do wdrożenia 5 produktów (3 tynki, farba oraz membrana) służących poprawie właściwości budynków.

Wartość projektu: 4 311 735,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 501 619,33 PLN
Projekt realizowany w okresie 01/06/2016-31/10/2018

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Roberta Brzezieckiego (tel. 61 846 79 32).

Materiały do pobrania:

Informacja nt projektu INNOCHEM 250,67 kB
1. Zapytanie ofertowe_1_testy badawcze tynków cement.-wapiennych 457,20 kB
2. Zapytanie ofertowe_2_testy badawcze tynków gipsowych 488,84 kB
3. Zapytanie ofertowe_3_testy bad. właściwości izol. farby 489,30 kB
4. Zapytanie ofertowe_4_testy bad. cech antykond. tynków 481,15 kB
5. Zapytanie ofertowe_5_badania w ramach EOT 484,41 kB
1. Sprostowanie - Zapytanie nr 1 286,06 kB
2. Sprostowanie - Zapytanie nr 2 286,06 kB
3. Sprostowanie - Zapytanie nr 3 286,79 kB
4. Sprostowanie - Zapytanie nr 4 286,46 kB
5. Sprostowanie - Zapytanie nr 5 286,43 kB
1.Informacja o wynikach-zapytanie ofertowe nr 1 384,73 kB
2.Informacja o wynikach-zapytanie ofertowe nr 2 384,69 kB
3.Informacja o wynikach-zapytanie ofertowe nr 3 385,44 kB
4.Informacja o wynikach-zapytanie ofertowe nr 4 385,03 kB
5.Informacja o wynikach-zapytanie ofertowe nr 5 385,00 kB