Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

FUGA EPOXI 710
Epoksydowa zaprawa spoinująca

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_FUGA_EPOXI_710_DC0035704.PDF
245,65 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_FUGA_EPOXI_710_DC0038724.PDF
400,53 kB
Atest higieniczny Atest_higieniczny_FUGA_EPOXI_710_DC0057916.PDF
572,30 kB
IM0010741_md.jpg btn_search

Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych płytek przede wszystkim na powierzchniach o wysokich wymaganiach odporności chemicznej oraz mechanicznej.

Przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płyt, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, kamionki, klinkieru, betonu oraz kamienia naturalnego na różnorodnych podłożach, m.in. jastrychach cementowych, tynkach, betonach, płytach gipsowo-kartonowych, metalu, płytach drewnopodobnych, itp. Stosowanie FUGI EPOXI 710 zaleca się szczególnie jako zaprawy spoinującej na powierzchniach stawiających wysokie wymagania odporności chemicznej oraz mechanicznej, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym (np. baseny pływackie, kuchnie przemysłowe, natryski, balkony, oczyszczalnie ścieków, rzeźnie, galwanizernie, bielarnie, garbarnie, itp.).

Wiąże i twardnieje bez skurczu. Po stwardnieniu mrozo-, wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ściany/podłogiNa zewnątrz/na jastrychyMalowanie pędzlemNie stosować w temperaturze poniżej 10°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyNakładanie szpachlą
  • Chemoodporna
  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Bardzo wysoka wytrzymałość
  • Wysoka odporność na ścieranie

Ilość w opakowaniu

5 kg

Ilość na palecie

96 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

PN-EN 13888:2010

Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010RG
Wytrzymałość na ściskanie≥45MPa
Czas osiągnięcia wytrzymałości technologicznejpo ok. 24h
Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości mechanicznejpo ok. 3 dniach
Czas osiągnięcia pełnej odporności chemicznejpo 7 dniach
Odporność chemiczna20% kwas siarkowy, 25% chlorku sodowego, 45% wodorotlenku sodowego, 50% wodorotlenku potasowego, 5% kwas solny, 5% kwasu ortofosforowego, 5% kwasu azotowego
Odporność na temperaturyod –40oC do +110oC
Czas przydatności do użyciaDo 60 minut
Proporcje mieszaniakomponent A:B w proporcji wagowej 89:11
Szerokość spoinydo 10mm