Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

EXPRESS 106
Szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejąca do płytek

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_EXPRESS_106_DC0041218.PDF
168,97 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_EXPRESS_106_DC0044997.PDF
328,62 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_392007_2_EXPRESS_106_PLPL_DC0040567.PDF
83,41 kB
IM0020952_md.jpg btn_search

Zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do przyklejania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), także wielkoformatowych, zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym.

Zaprawą tą można przyklejać płytki także w basenach oraz saunach. Można nią mocować płytki do warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Nadaje się także na tak trudne podłoża jak płyty pilśniowe i wiórowe.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ściany/podłogiNa zewnątrz/na jastrychyDodać 7,7 litra wody na opakowanieWymieszać przed użyciemNakładanie kielnią zebatąNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 6 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczy
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Szybkowiążąca
  • Elastyczny
  • Spoinowanie po 3-4h od nałożenia

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Dokument odniesienia

EN 12004+A1

Klasyfikacja wg EN 12004+A1C2FT
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodądo 20 minut
Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłożedo 5 minut
Czas korektydo 5 minut
Możliwość wchodzenia na wykonaną okładzinępo 3-4 godzinach
Możliwość spoinowaniapo 4 godzinach
Proporcje mieszania z wodąok. 6,0 litra wody na 25 kg suchej mieszanki
Maksymalna grubość warstwy zaprawydo 5mm
Zużycie suchej mieszankiok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%
Reakcja na ogieńA1/A1fl
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność wczesna po okresie nie dłuższym niż 6h≥ 0,5 N/mm²
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania≥ 1,0 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych* NPD