Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

BETON B-30 446
Zaprawa cementowa, 30MPa

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_BETON_B-30_446_DC0056048.PDF
240,95 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_420761_BETON_B-30_446_PLPL_DC0056254.PDF
81,78 kB
IM0030477_md.jpg btn_search

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Nadaje się do kotwienia słupków ogrodzeniowych.

Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy - po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Minimalne grubości warstwy:

podkład związany z podłożem > 25mm

podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm

podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm

Stosowana jako podkład podłogowy pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp.

Na zewnątrz/na jastrychyNa podłogiDodać 3,5 litra wody na opakowanieNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczySamorozpływnyWymieszać przed użyciem
  • wysoka odporność na ścieranie
  • Na balkony i tarasy
  • Na ogrzewanie podłogowe
  • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki
  • Mrozoodporny

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 Sack/Pal.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

EN 1504-3: 2005

Klasyfikacja wg EN 1504-3R2
Czas przydatności do użycia po wymieszaniuDo 60 minut
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkęod 24 do 48 godzin
Możliwość wykonywania dalszych pracPo 28 dniach twardnienia
Grubość warstwyod 25mm do 100mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 30 MPa
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%
Reakcja na ogieńA1fl
Wytrzymałość na ściskanieR2
Przyczepność do betonu≥ 0,8 MPa
Zawartość jonów chlorkowych≤ 0,05 %
Ograniczony skurcz/pęcznienieNPD
Kompatybilność cieplna część 1≥ 0,8 MPa
Odporność na poślizgNPD
Absorpcja kapilarna≤ 0,5 kg*m-2h-0,5
Odporność na karbonatyzacjęNPD
Moduł sprężystościNPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnejNPD
Substancje niebezpieczne* NPD