Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

GIGA BETON 440
Jastrych cementowy

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_GIGA_BETON_440_DC0035618.PDF
233,71 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_GIGA_BETON_440_DC0038784.PDF
322,58 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_GIGA_BETON_440_DC0069750.PDF
331,59 kB
IM0010776_md.jpg btn_search

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy - po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Minimalne grubości warstwy:

podkład związany z podłożem > 25mm

podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm

podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm

podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Stosowana jako podkład podłogowy pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp.

Na zewnątrz/na jastrychyNa podłogiNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczySamorozpływnyWymieszać przed użyciem
  • Bardzo wysoka wytrzymałość
  • Mrozoodporny
  • Wodoodporny
  • Uniwersalny
  • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

EN 13813

Klasyfikacja wg EN 13813CT-C40-F6
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 40 MPa
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 48 godzinach
Możliwość wykonywania dalszych pracPo 28 dniach twardnienia
Grubość warstwyod 25mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 19,3 kg/m2 na 1cm grubości
Czas przydatności do użycia po wymieszaniuDo 60 minut
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%