Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 200
Upłynniony, grubowarstwowy jastrych anhydrytowy 20-60mm

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_200_DC0035606.PDF
222,48 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_200_DC0039493.PDF
330,26 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_20_DC0069744.PDF
327,21 kB
IM0010781_md.jpg btn_search

Przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, itp.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

podkład anhydrytowy związany z podłożem > 20 mm

podkład anhydrytowy na warstwie oddzielającej > 30 mm

podkład anhydrytowy „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm

podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Na podłogiSamorozpływnyNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 6 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciem
  • Upłynniona
  • Bezskurczowa
  • Łatwa w użyciu
  • Do wewnątrz
  • Grubowarstwowa

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Dokument odniesienia

EN 13813

Klasyfikacja wg EN 13813CA-C35-F7
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 35 MPa
Grubość warstwy20-60 mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,2l wody na 25kg produktu
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok.150 minut (w temperaturze otoczenia 20OC)
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 48 godzinach
Lekkie obciążenia użytkowepo 7 dniach
Możliwość wykonywania dalszych pracpo 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
Możliwość wygrzewania podkładupo 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
Zużycie suchej mieszankiok. 18kg/m2 na 1cm grubości warstwy
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%