Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201
Upłynniony jastrych anhydrytowy 3-60mm

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_201_DC0035852.PDF
220,92 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_201_DC0039478.PDF
330,58 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_362107_2_PODKŁAD_PODŁOGOWY_SAMOPOZIOMUJĄCY_201_PLPL_DC0029351.PDF
82,04 kB
IM0010771_md.jpg btn_search

Przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 3 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

podkład związany z podłożem > 3 mm,

na warstwie oddzielającej > 30 mm,

„pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm,

w systemie ogrzewania podłogowego min.30 mm ponad przewody grzejne.

Na podłogiSamorozpływnyNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 6 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciem
  • Upłynniona
  • Bezskurczowa
  • Łatwa w użyciu.
  • Do wewnątrz.
  • Szeroki zakres grubości

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Dokument odniesienia

EN 13813: 2003

Klasyfikacja wg EN 13813:2002CA-C30-F6
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok.150 minut (w temperaturze otoczenia 20OC)
Lekkie obciążenia użytkowepo 7 dniach
Możliwość wykonywania dalszych pracpo 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 48 godzinach
Grubość warstwy3-60mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%
Reakcja na ogieńA1fl
Wydzielanie substancji korozyjnychCA
Wartość pH≥ 7
Przepuszczalność pary wodnejNPD
Wytrzymałość na ściskanieC30
Wytrzymałość na zginanieF6
Izolacyjność akustycznaNPD
DźwiękochłonnośćNPD
Opór cieplnyNPD
Odporność chemicznaNPD