Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

WYLEWKA 420
Upłynniona, cementowa, zewnętrzna wylewka 15-60mm

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_WYLEWKA_420_DC0035617.PDF
247,61 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_WYLEWKA_420_DC0038785.PDF
327,52 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_WYLEWKA_420_DC0069749.PDF
328,84 kB
IM0010777_md.jpg btn_search

Masa przeznaczona do ręcznego lub maszynowego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 15 mm do 60mm na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

podkład związany z podłożem > 15mm

podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm

podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm

podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Na zewnątrz/na jastrychyNa podłogiNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczySamorozpływnyWymieszać przed użyciem
  • Upłynniona
  • Mrozoodporna
  • Waterproof
  • Grubowarstwowa
  • Do aplikacji maszynowej.

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

Maksymalnie do 9 miesięcy w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Dokument odniesienia

EN 13813

Klasyfikacja wg EN 13813CT-C35-F7
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 35 MPa
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 24 godzinach
Możliwość wykonywania dalszych pracpo 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
Grubość warstwy15-60 mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,8l na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 18kg/m2 na 1cm grubości warstwy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodądo 40 minut
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%