Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

WYLEWKA BETONOWA M-15 441
Cementowy, uniwersalny, podkład podłogowy 25-80mm

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_WYLEWKA_BETONOWA__M-15_441_DC0035619.PDF
247,58 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_WYLEWKA_BETONOWA__M-15_441_DC0038783.PDF
322,44 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_WYLEWKA_BETONOWA__M-15_441_DC0069751.PDF
331,43 kB
IM0010775_md.jpg btn_search

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o minimalnej grubości 25mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35mm.

Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej

Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Na zewnątrz/na jastrychyNa podłogiNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczySamorozpływnyWymieszać przed użyciem
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporny
  • Uniwersalny
  • Duża wytrzymałość mechaniczna

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

EN 13813

Klasyfikacja wg EN 13813CT-C16-F4
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 16 MPa
Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkępo 48 godzinach
Możliwość wykonywania dalszych pracPo 28 dniach twardnienia
Grubość warstwyod 25mm do 80mm
Proporcje mieszania z wodąok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszankiok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąDo 60 minut
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%