Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

HYDROMUR-W 1010
Wodny środek hydrofobizujący

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_HYDROMUR-W_1010_DC0038245.PDF
190,00 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_HYDROMUR-W_1010_DC0038661.PDF
282,37 kB
IM0010727_md.jpg btn_search

Środek przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji nasiąkliwych powłoki elementów budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przeznaczony do zabzpieczenia elewacji przed wnikaniem wody opadowej i związków agresywnych.

Przeznaczony na tynki mineralne, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, okładziny z kamienia, betonu i lastrika oraz dekoracyjne elementy gipsowe, mineralne powłoki malarskie, mury z cegieł ceramicznych licowych, klinkierowych, silikatowych, dachówek ceramicznych i cementowych, płyt cementowo-włóknowych itp.

Po wyschnięciu tworzy w materiale podłoża paroprzepuszczalną strefę redukującą nasiąkliwość podłoża wodą, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mrozowymi i wywołanymi krystalizacją soli, ograniczającą zabrudzenia i możliwość agresji biologicznej.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ściany/podłogiMalowanie wałkiem!Spritzbar!Mozliwość nakładania pędzlemNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcy
  • Łatwy w stosowaniu
  • Paroprzepuszczalny
  • Zmniejsza nasiąkliwość
  • Zmniejsza osadzanie się brudu
  • Mrozoodporny

Ilość w opakowaniu

1 ltr./Flasche

5 ltr.

Ilość na palecie

12 Stk./Ktn.

120 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Gęstośćok. 1,00 g/cm3
pH6-8
Kolorpo wyschnięciu bezbarwny
Zużycieod 0,20 do 0,30 l/m² na warstwę
Odporność na działanie wodypo 4 godzinach
Czas wystąpienia pełnego działania hydrofobowegopo 7 dniach