Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

Septobud 1008
Środek biobójczy

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_Septobud_1008_DC0038244.PDF
185,24 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_Septobud_1008_DC0039384.PDF
293,99 kB
Dopuszczenie Dopuszczenie_Septobud_1008_DC0040133.PDF
997,97 kB
IM0010728_md.jpg btn_search

Środek przeznaczony do zwalczania mikroorganizmów (algi, glony, pleśnie) na elewacjach, tynkach itp.

Służy także do czyszczenia, dezynfekcji ścian, dachów, nierdzewnych urządzeń produkcyjnych, sanitariatów itp.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ściany/podłogiNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyFilcowanie gąbką
  • Łatwy w stosowaniu
  • Skuteczny

Ilość w opakowaniu

0,5 ltr.

1 ltr.

5 ltr.

Ilość na palecie

12 Stk./Ktn.

120 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

Pozwoleniem nr 5854/14.zuw.2016 wydanym 23.11.2016 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Gęstośćok. 1,00 g/cm3
pHok. 5,5
Temperatura krzepnięcia0°C
Unieszkodliwienie mikroorganizmów po nałożeniu na podłoże:po ok. 24h
Zużycieod 0,10 do 0,20 l/m²