Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

PŁYN INIEKCYJNY 900
Środek do wykonywania iniekcji w zawilgoconych murach oraz do impregnacji.

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_PŁYN_INIEKCYJNY_900_DC0035636.PDF
194,57 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_PŁYN_INIEKCYJNY_900_DC0038771.PDF
335,49 kB
IM0010765_md.jpg btn_search

Płyn 900 jest specjalistycznym preparatem przeznaczonym do wykonywania przepony poziomej chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody; do stosowania w metodzie grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

Preparat ten służy także do impregnacji powierzchniowej materiałów porowatych w celu wzmocnienia osłabionej struktury muru i ograniczenia przedostawania się soli do tynku renowacyjnego lub na powierzchnię ściany. Nadaje się do impregnacji takich materiałów jak: kamień naturalny, tynki, cegły zwykłe, nasiąkliwe cegły klinkierowe. Płyn nie nadaje się do iniekcji w murach z dużą ilością pustek powietrznych.

PŁYN 900 może także służyć do gruntowania podłoża przed malowaniem farbami silikatowymi.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczy
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporny
  • Hydrofobizuje i zwęża kapilary
  • Dobra penetracja zawilgoconych murów
  • Do metod grwitacyjnych i ciśnieniowych

Ilość w opakowaniu

5 ltr.

Ilość na palecie

120 szt./paleta

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Dokument odniesienia

Nie dotyczy.

Kolorpo wyschnięciu bezbarwny
pHok. 12
Gęstośćok. 1,10 g/cm3
Proporcje mieszania z wodą1:1do 1:5 zależnie od chłonności.
Zużycieprzy impregnacji lub gruntowania dla jednej warstwy od ok. 0,05 do 0,25l na 1 m2
Zużycieprzy iniekcji zużycie uzależnione jest od przekroju porzecznego muru oraz od przyjętej metody iniekcji (grawitacyjna lub ciśnieniowa). Przy materiałach porowatych zużycie może być większe nawet o 30%, przy materiałach nienasiąkliwych mniejsze o ok. 20%. Przy metodzie grawitacyjnej zużycie jest mniejsze niż dla ciśnieniowej. Dla muru o grubości 25cm wynosi ok 0,1l, dla 50cm ok 0,15l, dla 100cm ok 0,3l na 1 otwór.