Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

SZPACHLÓWKA REMONTOWA 952
Naprawczo-wyrównująca, biała, elastyczna szpachlówka renowacyjna.

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_SZPACHLÓWKA_REMONTOWA_952_DC0067880.PDF
217,36 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_SZPACHLÓWKA_REMONTOWA_952_DC0067888.PDF
325,26 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_SZPACHLÓWKA_REMONTOWA_952_DC0067879.PDF
46,81 kB
IM0032176_md.jpg btn_search

Produkt przeznaczony przede wszystkim do szpachlowania powierzchni tynków, tynków renowacyjnych oraz termoizolacyjnych. Dzięki zawartości włókien mostkuje niewielkie rysy skurczowe na szpachlowanych powierzchniach.

Produkt przeznaczony jest także do odtwarzania i uzupełniania ubytków w gzymsach wykonanych na bazie cementu jako spoiwa

Znajduje zastosowanie do wyrównywania powierzchni ścian, wypełniania bruzd instalacyjnych i rozkuć (np. przy ościeżnicach okiennych i drzwiowych, parapetach, urządzeniach sanitarnych), naprawy podłoży przed dalszymi pracami: tynkowaniem, wykonywaniem wylewek itp. Nadaje się do nanoszenia na podłoża i ściany betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, kamienia naturalnego a także silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych, a także na jastrychy cementowe zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym oraz tynki cementowo-wapienne. Nie stosować na podłoża gipsowe.

Do wewnątrz/na zewnątrz/sufity/ścianyDodać 6,25-7 litra wody na opakowanieNakładac kielniąObróbka ręcznaMalowanie pędzlemNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczy
  • Paroprzepuszczalna
  • Wysoka elastyczność
  • Zawiera włókna zbrojące
  • Wysoka przyczepność
  • Mrozoodporna

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Dokument odniesienia

EN 998-1

Proporcje mieszania z wodąok. 6,5 litra wody na 25kg suchej mieszanki
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąDo 60 minut
Grubość warstwy3-20mm
Zużycie suchej mieszankiok. 12 kg/m2/ 1cm
Uziarnienieok. 0,8mm
Możliwość wykonywania dalszych pracpo 48 godzinach
Reakcja na ogieńKlasa A1
absobrcja wody (nasiąkliwość)≥ 0,3 kg/m² po 24 h
chłonięcie wody po badaniu nasiąkliwości≤ 5 mm
Przepuszczalność pary wodnejµ ≤ 15
przyczepność przy rozciąganiu (zrywaniu)˃ 50%
λ10,dry,mat ≤ 0,47 W/(m ·K) dla P=50%λ10,dry,mat ≤ 0,54 W/(m ·K) dla P=90%(wartość wg tabeli)
TrwałośćNPD
Niebezpieczne substancjeNPD