Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP 127 M10
Mocna, cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP_127_M10_DC0041546.PDF
218,04 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP_127_M10_DC0050656.PDF
321,69 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP_127_M10_DC0052823.PDF
394,63 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_376007_1_MURLEP_127_M10_PLPL_DC0067875.PDF
409,21 kB
IM0027325_md.jpg btn_search

Zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych łączonych na cienkie spoiny.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 5,5 litra wody na opakowanieWymieszać przed użyciemNakładanie kielnią zebatąNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczy
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Eliminuje mostki termiczne w murze
  • Bardzo wysoka wytrzymałość

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 10 MPa
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM10
Zawartość chlorków≥ 0,30 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,13 kg/m² min0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)ca. 35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 5%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD