Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-B 128 M10
Biała, cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-B_128_M10_DC0067242.PDF
220,98 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-B_128_M10_DC0058167.PDF
320,69 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-B_128_M10_DC0067809.PDF
1,00 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_380507_1_MURLEP-B_128_M10_PLPL_DC0067867.PDF
407,93 kB
IM0031462_md.jpg btn_search

Zaprawa murarska na białym cemencie do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych łączonych na cienkie spoiny.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 6,2 litra wody na opakowanieNakładanie kielnią zebatąNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Biały
  • Eliminuje mostki termiczne w murze

Ilość w opakowaniu

25 kg

25 kg/opak.

Ilość na palecie

33 szt./paleta

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 10 MPa
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM10
Zawartość chlorków≥ 0,30 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,16 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)ca. 35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie po 25 cyklach zamrażania i odmrażania max. 15%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Wodochłonność≤ 0,16 kg/m2 min 0,5