Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-BZ 121
Zimowa biała zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych, klasy M5

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-BZ_121_DC0035717.PDF
231,08 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-BZ_121_DC0039438.PDF
322,04 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-BZ_121_DC0052811.PDF
1,00 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314836_1_MURLEP-BZ_121_PLPL_DC0067869.PDF
405,71 kB
IM0010130_md.jpg btn_search

Biała, cienkowarstwowa zaprawa murarska do prac w obniżonych teperaturach - powyżej 00C do bloczków z batonu komórkowego, silikatowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 6 litrów wody na opakowanieNakładanie kielnią zebatąNie stosować w temperaturze poniżej 0°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Biały
  • Przyspieszone wiązanie

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 5 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła<0,47 W/m*K
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM5
Wytrzymałość spoiny ( wartość tabelaryczna )≥ 0,30 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,8 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 15%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Wodochłonność≤ 0,8 kg/m2 min 0,5