Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-Z 124
Zimowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych, klasy M10

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-Z_124_DC0035720.PDF
233,07 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-Z_124_DC0039435.PDF
322,22 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-Z_124_DC0052817.PDF
1,00 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314842_1_MURLEP-Z_124_PLPL_DC0067872.PDF
405,80 kB
IM0010128_md.jpg btn_search

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do prac w obniżonych teperaturach - powyżej 00C do bloczków z batonu komórkowego, silikatowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDo wewnątrz/ścianyNakładanie kielnią zebatąNie stosować w temperaturze poniżej 0°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Przyspieszone wiązanie
  • wysoka odporność na ścieranie

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 10 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła<0,47 W/m*K
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM10
Wytrzymałość spoiny ( wartość tabelaryczna )≥ 0,30 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,3kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)ca. 35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 15%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Wodochłonność≤ 0,3kg/m2 min 0,5