Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-Z 124
Zimowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych, klasy M10

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-Z_124_DC0035720.PDF
193,02 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-Z_124_DC0039435.PDF
322,63 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_MURLEP-Z_124_DC0067872.PDF
249,24 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-Z_124_DC0052817.PDF
691,44 kB
IM0010128_md.jpg btn_search

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do prac w obniżonych teperaturach - powyżej 00C do bloczków z batonu komórkowego, silikatowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyNie stosować w temperaturze poniżej 0°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporny
  • Cienkowarstwowy
  • Szary
  • Przyspieszone wiązanie

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość na palecie

48 szt./paleta

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 12 miesięcy od daty produkcji.

Dokument odniesienia

EN 998-2

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 1 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 10 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła<0,61 W/(mK)
Proporcje mieszania z wodąok. 5,0l na 25kg produktu
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI≤ 0,0002%