Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

POZMUR 115
Zaprawa murarska

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_POZMUR_115_DC0035708.PDF
230,74 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_POZMUR_115_DC0038720.PDF
327,61 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_POZMUR_115_DC0052714.PDF
1,00 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314818_1_POZMUR_115_PLPL_DC0052766.PDF
281,31 kB
IM0010132_md.jpg btn_search

Zaprawa do murowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, cementowych, betonowych, z betonu komórkowego itp.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 3,5 litra wody na opakowanieNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemPrzestrzegać wskazań z karty technicznejObróbka ręczna
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • dobra przyczepność
  • wysoka odporność na ścieranie
  • Dobra urabialność

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużyciecegła (grubośc muru 12cm) - 37kg/m2
cegła (grubość muru 25cm) - 94kg/m2
pustak U (grubość muru 18,5cm) - 33kg/m2
pustak U (grubość muru 25cm) - 52kg/m2
pustak MAX (grubość muru 18,8cm) - 41kg/m2
pustak MAX (grubość muru 28,8cm) - 71kg/m2
gazobeton (grubość muru 24cm) - 44kg/m2
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą2 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 2mm
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 5 MPa
Wytrzymałość na ściskanieλ: 1,17 W/m·K
Grubość warstwy5-30mm
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM5
Zawartość chlorków≥ 0,15 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,8 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <1,17W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
Ubytek masy po 25 cyklach max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 15%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Wodochłonność≤ 0,8 kg/m2 min 0,5