Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

POZMUR 117
Zaprawa murarska klasy M15, konstrukcyjna

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_POZMUR_117_DC0055688.PDF
194,15 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_POZMUR_117_DC0054953.PDF
325,25 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_420113_POZMUR_117_PLPL_DC0054912.PDF
85,78 kB
IM0030476_md.jpg btn_search

Zaprawa 117 nadaje się przede wszystkim do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjjnych, fundamentowych, w których wytrzymałość spoiny ma szczególne znaczenie.

Zaprawa do murowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, cementowych, betonowych, z betonu komórkowego itp.

Zaprawa przeznaczona do wznoszenia ścian nośnych, działowych oraz fundamentowych.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 3,5 litra wody na opakowanieWymieszać przed użyciemObróbka ręcznaOkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Mrozoodporna
  • Wodoodporna
  • Konstrukcyjna, klasy M15
  • Bardzo wysoka wytrzymałość
  • Do murów i filarów zbrojonych i niezbrojonych

Ilość w opakowaniu

25 kg

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Dokument odniesienia

EN 998-2

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą2 godziny (w temperaturze +20°C)
UziarnienieDo 2mm
Grubość warstwy5-30mm
Reakcja na ogieńklasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM15
Zawartość chlorków≥ 0,15 N/mm2
Absorpcja wody≤ 0,86kg/m2 min0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <1,17W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 3%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 35%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD