Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

POZMUR-KL NANO 130
Specjalistyczna, oparta na nanotechnologii zaprawa murarska z trasem do elementów klinkierowych

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_POZMUR-KL_NANO_130_DC0041548.PDF
239,74 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_POZMUR-KL_NANO_130_DC0040789.PDF
322,34 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_POZMUR-KL_NANO_130_DC0052825.PDF
1,00 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_396707_1_POZMUR-KL_NANO_130_PLPL_DC0067876.PDF
409,61 kB
IM0020951_md.jpg btn_search

Zaprawa z nanotechnologią do pełnospoinowego murowania cegieł i kształtek klinkierowych bez dodatkowego spoinowania

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Stosowanie tej zaprawy skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów solnych na powierzchni muru.

Dostępne kolory: jasno szary, szary, grafitowy, czarny, brązowy, ceglasty, piaskowy, biały.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 2,9 litra wody na opakowanieWymieszać przed użyciemObróbka ręcznaNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyPrzestrzegać wskazań z karty technicznej
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Zawiera tras
  • Zapobiega wykwitom
  • wysoka odporność na ścieranie

Ilość w opakowaniu

25 kg

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

ZużycieGrubośc muru 6,5cm - 17kg/m2
Grubość muru 12 cm - 45kg/m2
Grubość muru 25 cm - 110kg/m2
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą2 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 2mm
Proporcje mieszania z wodą2,9 litra na 25kg suchej mieszanki
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 10 MPa
Wytrzymałość na ściskanieλ: 1,17 W/m·K
Grubość warstwy5-30mm
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM10
Zawartość chlorków≥ 0,15 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,05 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <1,17W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
Ubytek masy po 25 cyklach max. 5%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Wodochłonność≤ 0,05 kg/m2 min 0,5