Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

PUSTLEP 140
Zaprawa murarska do pustaków szklanych

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_PUSTLEP_140_DC0035730.PDF
222,64 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_PUSTLEP_140_DC0039427.PDF
320,01 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_PUSTLEP_140_DC0052827.PDF
394,63 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314872_1_PUSTLEP_140_PLPL_DC0067877.PDF
418,74 kB
IM0020947_md.jpg btn_search

Zaprawa murarska do wznoszenia ścianek z pustaków szklanych oraz do wykonywania zbrojonych żeber obwodowych w tych ściankach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do wewnątrz/na zewnątrz/ścianyDodać 3,5 litra wody na opakowanieNie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczyWymieszać przed użyciemObróbka ręczna
  • Wodoodporny
  • Mrozoodporna
  • Specjalistyczna
  • wysoka odporność na ścieranie
  • Biała lub szara

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużycieok. 18 kg/m2 ściany z pustaków o wymiarach 19x19x8cm i spoinie 10mm.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 1,5 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 2mm
Reakcja na ogieńKlasa A1
Wytrzymałość na ściskanieM10
Zawartość chlorków≥ 0,15 N/mm2
Absobrcja wody≤ 0,10 kg/m2 min 0,5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)µ: 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)λ: <1,17W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
Ubytek masy po 25 cyklach max. 5% Spadek wytrzymałości na zginanie max. 10%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD