Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

TYNK 561L
Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_TYNK_561L_DC0035748.PDF
216,67 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_TYNK_561L_DC0039414.PDF
327,98 kB
!Deklaracja Właściwości Użytkowych! !Deklaracja_Właściwości_Użytkowych!_TYNK_561L_DC0067895.PDF
47,34 kB
Atest higieniczny Atest_higieniczny_TYNK_561L_DC0040713.PDF
852,83 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314491_2_TYNK_561L_PLPL_DC0022708.PDF
80,66 kB
IM0010095_md.jpg btn_search

Zaprawa do maszynowego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich, lekkich tynków wewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach z elementów ceramicznych, betonu komórkowego, wapienno-piaskowych, betonowych i innych.

Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska.

Do wewnątrz/sufity/ścianyDodać 6 litrów wody na opakowanieNakładac kielniąNakładanie mechaniczne!Mit Silomischpumpe verarbeitbar!Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 25°COkres składowania 12 miesięcyUwaga! Chronić ręce i oczy
  • Wodoodporny
  • Drobnoziarnisty
  • Lekka
  • Gładka powierzchnia
  • Do wewnątrz.

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Zużycieok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,6mm
Grubość warstwy5-25mm
Kategoria wytrzymałościCS II
Reakcja na ogieńKlasa A1
przyczepność do podłoża, model pęknięcia≥ 0,2N/mm2 , FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymNPD
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejNPD
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%)λ: <0,47W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1300kg/m3
Trwałość: Ubytek masy Spadek wytrzymałości na zginanieNPD
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych* NPD
Absorpcja kapilarnaNPD