Schowek
Schowek (0)
Indeks produktów

MURLEP-Z 123
Zimowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych, klasy M5

 
Downloads:
Karta techniczna Karta_techniczna_MURLEP-Z_123_DC0035719.PDF
153,03 kB
Karta charakterystyki Karta_charakterystyki_MURLEP-Z_123_DC0039436.PDF
320,37 kB
Certyfikat CE Certyfikat_CE_MURLEP-Z_123_DC0052815.PDF
1,59 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja_Właściwości_Użytkowych_314840_MURLEP-Z_123_PLPL_DC0052816.PDF
287,58 kB
IM0010129_md.jpg btn_search

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do prac w obniżonych teperaturach - powyżej 00C do bloczków z batonu komórkowego, silikatowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

  • Wodoodporna
  • Mrozoodporna
  • Cienkowarstwowa
  • Przyspieszone wiązanie
  • Szara

Przechowywanie

Maksymalnie 12 miesięcy

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Zużyciebloczek o szerokości 12cm - ok. 3kg/m2
bloczek o szerokości 24cm - ok. 6kg/m2
bloczek o szerokości 36cm - ok. 9kg/m2
- bloczki na pióro/wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 20%
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie0 do 0,5mm
Wytrzymałość na ściskanie≥ 10 MPa
Reakcja na ogieńA1
Wytrzymałość na ściskanieM5
Początkowa wytrzymałość na ścinanie≥ 0,30 MPa
Absobrcja wody≤ 0,3kg/m2min0,5
Czas korekty≥ 7 min
Frakcja kruszywa≤ 0,5mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejµ: 5/20
Współczynnik przewodzenia ciepłaλ: 0,47W/m*K
Zawartość chlorków≤ 0,1% Cl
TrwałośćUbytek masy po 25 cyklach max. 1%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 5%