Zaprawy murarskie

Do najczęściej wykonywanych elementów budowlanych należą bez wątpienia ściany. Wznosi się je przede wszystkim metodą murowania z zastosowaniem odpowiednich zapraw.

Podstawowe znaczenie zaprawy w murze polega na wyrównaniu geometrycznych niedokładności elementów murowych (cegieł, pustaków, bloczków) i połączeniu tych elementów w jedną monolityczną całość.

Zaprawa pełni ponadto funkcje uszczelniające przed wnikaniem wilgoci i przenikaniem powietrza zewnętrznego. W przypadku ścian nie podlegających tynkowaniu, zaprawa pełni także funkcje plastyczne, tzn. wpływa na uzyskanie odpowiedniego efektu wizualnego, szczególnie dotyczy to murowania cegieł klinkierowych.

W naszej ofercie znajdziemy zaprawy murarskie wszelkich klas wytrzymałości, do bloczków z betonu komórkowego czy też silikatowych oferujemy zaprawy cienkowarstwowe oraz specjalne takie jak zaprawa do pustaków szklanych czy do klinkieru.