Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań,
Polska,
Tel. +48 61 846-79-05,
E-mail: sekretariat@kreisel.pl

Wprowadzenie

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności i danych osobowych.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), istniejącymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych jak i zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi informację o tym, w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi i jakie są Państwa prawa, jako osób, których dane te dotyczą.

Dane Osobowe

Dane osobowe określają informacje szczegółowe o znaczeniu osobistym lub rzeczowym. Obejmują one wszystkie informacje dotyczące tożsamości, jak np. nazwisko, adres e-mail czy adres. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością konkretnej osoby (np. liczba użytkowników oferty online) nie są zaliczane do danych osobowych.

Z naszej oferty online można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez korzystania z danych osobowych. Jednakże niektóre z usług wymagają ich podania. Dane te są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów konkretnej oferty online, w szczególności do zebrania i przygotowania potrzebnych informacji.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych na wypadek utraty, zniszczenia, dostępu, wprowadzenia zmian czy rozpowszechnienia ich przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa danych posiadają tylko nieliczne upoważnione do tego osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę serwerów w zakresie technicznym, handlowym lub redakcyjnym. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Aby zabezpieczyć Państwa dane podczas ich przesyłania zabezpieczyliśmy komunikację według obowiązujących aktualnie standardów technicznych za pomocą protokołów szyfrujących (np. SSL) via https.

Podstawa prawna i okres przechowywania danych

Podstawą prawną w oparciu o którą możliwe jest przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych są realizacja umowy, zobowiązania prawne, uzasadnione interesy, oraz wyrażona przez Państwa zgoda. Nieudostępnienie danych może mieć różnego rodzaju skutki.

Korzystamy z danych osobowych w ściśle określonym celu w czasie realizacji danej transakcji handlowej, do upłynięcia okresu gwarancyjnego lub innych istotnych terminów prawnych. zgodnie z ustawowo narzuconym obowiązkiem dotyczącym przechowywania i dokumentacji danych.

Informacje o Państwa komputerze

Niezależnie od rejestracji, podczas każdej wizyty w naszym portalu gromadzone są następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika, jak i czas wysłania takiego zapytania. Ponadto w ramach tego zapytania zapisywane są informacje o statusie i ilości przesłanych danych. Pobieramy również informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera. Sprawdzamy również z jakiej strony użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP przechowywany jest tylko i wyłącznie na okres korzystania z naszej oferty online, a następnie jest on kasowany lub staje się anonimowy poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Korzystamy z tych danych w celu obsługi oferty online, a w szczególności aby zidentyfikować, a co za tym idzie usunąć powstałe błędy, określić obciążenie oferty internetowej, dopasować ją i ulepszyć.

Zastosowanie plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które zapisują określone ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą internetową za pomocą przeglądarki internetowej. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został on wysłany, jak i informacje o wieku pliku, oraz alfanumeryczny znak identyfikacyjny.

Dzięki plikom cookie możemy rozpoznać Państwa komputer i natychmiast udostępnić Państwu ewentualne pierwotne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć naszą ofertę internetową, a użytkownikom zapewnić jeszcze lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies to tak zwane pliki „sesyjne”. Oznacza to, że wygasają one automatycznie po zakończonej sesji.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Zapisywanie plików cookies można zdezaktywować, lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, żeby informowała ona o ich wysyłaniu. Nie zgadzając się na zapisywanie plików cookies można ograniczyć, albo całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszej oferty.

Kanały social media

Na naszej stronie znajdą Państwo linki do portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, biznesowego portalu społecznościowego Xing oraz Kununu, serwisu internetowego YouTube, oraz serwisu Twitter do mikroblogowania. Linki można rozpoznać po logu usługodawcy.

Kliknięcie w link otwiera odpowiednio strony portali społecznościowych, dla których powyższe oświadczenie o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Szczegóły dotyczące obowiązujących ustaleń znajdą Państwo na stronach internetowych każdego z usługodawców. Można je znaleźć pod następującymi linkami:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Instagram: https://help.instagram.com/
Xing: https://www.xing.com/privacy 
kununu: engage.kununu.com/de/datenschutz/
YouTube: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych celów reklamowych, tak długo, jak długo Państwo z niego nie zrezygnują. Do tego celu niezbędny jest Państwa adres e-mail i oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.

Zapisanie się do newslettera wraz z informacją o możliwości odstąpienia potwierdzimy w osobnym mailu.

Regularnie będą Państwo otrzymywać mailowo informacje na temat aktualności, jak i różnych akcji specjalnych. Bazując na posiadanych przez nas osobistych danych wysyłane wiadomości mogą być przygotowane indywidualnie i spersonalizowane.

Jeżeli nie będą chcieli Państwo dłużej otrzymywać newslettera, mogą Państwo w każdej chwili z niego zrezygnować. W tym celu należy skorzystać z linka deaktywującego, który znajduje się w każdym newsletterze, lub skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych takich jak nazwisko i adres e-mail. Dane te są przez nas zbierane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu opracowania i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Po jej udzieleniu dane te będą przez nas przechowywane na wypadek ewentualnych zapytań do danej sprawy. Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia Państwa danych w każdym momencie, w innym wypadku dane kasowane są po całkowitym rozwiązaniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Linki do pozostałych stron internetowych

Nasza oferta zawiera linki do innych stron internetowych. Linki te są z reguły oznaczone jako takowe. Informujemy, że nie mamy wpływu na to, czy strony internetowe znajdujące się w linkach, przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Polecamy każdorazowe zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W ramach naszych relacji biznesowych generalnie nie stosujemy zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Państwa prawo do informacji, korekty, blokady, usunięcia oraz sprzeciwu

Mają Państwo każdorazowo prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Użytkownik ma prawo do korekty, blokady i usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przechowywanie danych jest niezbędne do realizacji transakcji. Osobą kontaktową w tym zakresie jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe znajdą Państwo na dole strony.

Aby blokada danych w każdym momencie była możliwa, muszą one być przeniesione do pliku blokującego w celach kontrolnych. Jeśli nie ma ustawowego obowiązku archiwizacji danych, mogą Państwo zażądać ich skasowania. Jeżeli taki obowiązek jest nałożony, dane zostaną zablokowane na Państwa życzenie.

Użytkownik może zgłosić zmiany lub wycofać swoją zgodę za pomocą odpowiedniego komunikatu, który będzie miał skutek w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed odpowiednim organem nadzorczym.

Dane kontaktowe ds. ochrony danych osobowych - adres mailowy:
datenschutz@fixit-gruppe.com

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych

 Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych oznakowany jest datą podaną poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Aktualną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania informacji o obowiązującym oświadczeniu o ochronie danych osobowych użytkownik powinien regularnie przeglądać naszą ofertę online.

Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych: listopad 2022

Informacje o Polityce Prywatności
pdf
412 KB