Dane kontaktowe autora serwisu internetowego:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23,
tel.: +48 61 846-79-05, fax: +48 61 846 79 29
www.kreisel.pl; e-mail: poznan@kreisel.com.pl; NIP: 781-00-17-450

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109397
Kapitał zakładowy w wysokości 3 000 000 PLN, wpłacony w całości.