Betony i jastrychy

Wylewki betonowe, jastrychy lub też workowane betony – to produkty do wykonywania podkładów podłogowych.

Możemy je podzielić ze względu na rodzaj spoiwa na:  wylewki cementowe i anhydrytowe lub  ze względu na czas wiązania na: wylewki szybkowiążące lub tradycyjnie wiążące.

W zależności od konstrukcji podłogi, podkład może być wykonany jako:

  •  związany z podłożem (stropem lub podłożem betonowym wykonanym na gruncie),

  •  leżący na warstwie izolacji wodochronnej - tzw. podkład na warstwie rozdzielczej,

  •  leżący na warstwie izolacji akustycznej lub termicznej - tzw. podkład pływający

  •  podkład na ogrzewaniu podłogowym.

 

Każdy z tych rodzajów podkładów wymaga zastosowanie innej minimalnej grubości warstwy i tak przyjmuje się dla związanych z podłożem min 25mm, na warstwie rozdzielczej 35mm, pływający 40mm. Jastrychy cementowe najczęściej nakłada się ręcznie i tak samo zaciera.

Nasze wylewki osiągają wytrzymałość mechaniczną od 16MPa do nawet 50MPa. Są one produkowane na bazie cementu i najróżniejszych dodatków modyfikujących. Interesujące dla wykonawców i domowych majsterkowiczów mogą być wyroby szybkowiążące: SZYBKI BETON B-30 445, EXPRESS BETON B-50 447. Są idealne gdy zależy nam na ekspresowym przyroście wytrzymałości i możliwości wykonywaniu prac w kolejny dzień. Takie zaprawy idealnie nadają się na balkony, tarasy czy do wykonywania podkładów podłogowych w ciągach komunikacyjnych.

Wszystkie nasze wylewki betonowe są wodo i mrozoodporne, dzięki czemu nie ma obaw przy stosowaniu ich w łazienkach, kuchniach, pralniach czy na zewnątrz pomieszczeń. Tradycyjne rozwiązania jastrychów cementowych to między innymi BETON B-25 442, BETON B-30 446, GIGA BETON B-40 440.

Zakres stosowania betonów i jastrychów: