Projekty UE

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 "Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego"

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego budynku. W wyniku realizacji projektu przygotowanych zostanie do wdrożenia 5 produktów (3 tynki, farba oraz membrana) służących poprawie właściwości budynków.

Wartość projektu: 4 311 735,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 501 619,33 PLN
Projekt realizowany w okresie 01/06/2016-31/10/2018

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Roberta Brzezieckiego (tel. 61 846 79 32).