Oświadczenie o ochronie danych dla użytkowników naszej strony internetowej.

Inspektor ochrony danych:

E-Mail: datenschutz@fixit-gruppe.com

Administratorem danych osobowych jest:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23,
tel. +48 61 846-79-00, fax +48 61 846-79-29,
www.kreisel.pl; e-mail: sekretariat@kreisel.pl

Wprowadzenie

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności i danych osobowych.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), istniejącymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych jak i zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi informację o tym, w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi i jakie są Państwa prawa, jako osób, których dane te dotyczą.

Dane Osobowe

Dane osobowe określają informacje szczegółowe o znaczeniu osobistym lub rzeczowym. Obejmują one wszystkie informacje dotyczące tożsamości, jak np. nazwisko, adres e-mail czy adres. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością konkretnej osoby (np. liczba użytkowników oferty online) nie są zaliczane do danych osobowych.

Z naszej oferty online można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez korzystania z danych osobowych. Jednakże niektóre z usług wymagają ich podania. Dane te są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów konkretnej oferty online, w szczególności do zebrania i przygotowania potrzebnych informacji.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych na wypadek utraty, zniszczenia, dostępu, wprowadzenia zmian czy rozpowszechnienia ich przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa danych posiadają tylko nieliczne upoważnione do tego osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę serwerów w zakresie technicznym, handlowym lub redakcyjnym. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Aby zabezpieczyć Państwa dane podczas ich przesyłania zabezpieczyliśmy komunikację według obowiązujących aktualnie standardów technicznych za pomocą protokołów szyfrujących (np. SSL) via https.

Podstawa prawna i okres przechowywania danych

Podstawą prawną w oparciu o którą możliwe jest przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych są realizacja umowy, zobowiązania prawne, uzasadnione interesy, oraz wyrażona przez Państwa zgoda. Nieudostępnienie danych może mieć różnego rodzaju skutki.

Korzystamy z danych osobowych w ściśle określonym celu w czasie realizacji danej transakcji handlowej, do upłynięcia okresu gwarancyjnego lub innych istotnych terminów prawnych. zgodnie z ustawowo narzuconym obowiązkiem dotyczącym przechowywania i dokumentacji danych.

Informacje o komputerze

Niezależnie od rejestracji, podczas każdej wizyty w naszym portalu gromadzone są następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika, jak i czas wysłania takiego zapytania. Ponadto w ramach tego zapytania zapisywane są informacje o statusie i ilości przesłanych danych. Pobieramy również informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera. Sprawdzamy również z jakiej strony użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP przechowywany jest tylko i wyłącznie na okres korzystania z naszej oferty online, a następnie jest on kasowany lub staje się anonimowy poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Korzystamy z tych danych w celu obsługi oferty online, a w szczególności aby zidentyfikować, a co za tym idzie usunąć powstałe błędy, określić obciążenie oferty internetowej, dopasować ją i ulepszyć.

Zastosowanie plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które zapisują określone ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą internetową za pomocą przeglądarki internetowej. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został on wysłany, jak i informacje o wieku pliku, oraz alfanumeryczny znak identyfikacyjny.

Dzięki plikom cookie możemy rozpoznać Państwa komputer i natychmiast udostępnić Państwu ewentualne pierwotne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć naszą ofertę internetową, a użytkownikom zapewnić jeszcze lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies to tak zwane pliki „sesyjne”. Oznacza to, że wygasają one automatycznie po zakończonej sesji.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Zapisywanie plików cookies można zdezaktywować, lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, żeby informowała ona o ich wysyłaniu. Nie zgadzając się na zapisywanie plików cookies można ograniczyć, albo całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszej oferty.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics do celów statystycznych. Jest to narzędzie firmy Google służące do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają późniejszą analizę dotyczącą korzystania przez niego z danej strony internetowej. Informacje pobrane za pomocą pliku cookie są przenoszone na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji statusu anonimowości adresu IP na danej stronie internetowej, adres IP stron Google zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie korzystała z tych informacji, aby dokonać analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, przygotować raport z jego aktywności na danej stronie, oraz określić jego pozostałe tendencje związane z korzystaniem z Internetu w związku z daną usługą. Firma Google świadczy tę usługę na rzecz operatora witryny internetowej. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika przekazanego za pomocą narzędzia Google Analytics z innymi danymi tej firmy znajdującymi się w bazie Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu cookies za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać o tym, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wykorzystane w pełnym zakresie. Użytkownik może zapobiec ponadto pobieraniu danych wywołanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 
lub
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z wtyczką „_anonymizeIp()“, która zapewnia przetwarzanie adresów IP w formie skróconej.

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia do śledzenia konwersji Google Conversion-Tracking. Jeżeli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie na jedno z ogłoszeń firmy Google, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Plik cookie do śledzenia konwersji jest zapisywany tylko wtedy, jeżeli użytkownik kliknie na ogłoszenie umieszczone przez Google. Pliki te tracą swoją ważność po trzydziestu dniach i nie służą personalnej identyfikacji użytkownika. Jeżeli plik cookie jest nadal aktywny, a użytkownik porusza się po naszej stronie internetowej, zarówno my jak i firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu pliki te nie mogą być śledzone poprzez strony klientów AdWords. Informacje zdobyte za pomocą konwersji plików cookies służą sporządzaniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na daną reklamę i zostali przekierowani za pomocą linka śledzącego konwersję na ich stronę internetową. Nie otrzymują oni jednak żadnej informacji, która umożliwiłaby personalną identyfikację użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może nie wyrazić zgody na instalację plików cookies. Może to zrobić za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki, która albo automatycznie deaktywuje zapisywanie plików cookies, albo ustawić ją w taki sposób, że blokowane będą pliki cookies pochodzące z domeny „googleleadservices.com“.

Należy pamiętać o tym, że nie jest możliwe usunięcie plików cookie typu „opt-out” jeżeli nie życzą sobie Państwo zbierania danych pomiarowych. Jeżeli usunęli Państwo wszystkie pliki cookie w przeglądarce internetowej, pliki typu „opt-out” muszą zostać zapisane na nowo.

Wykorzystanie Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z serwisu Google Maps w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Wykorzystując Google Maps firma Google zbiera, przetwarza i korzysta z danych dotyczących wykorzystania funkcjonalności map przez użytkowników serwisu. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Google mogą Państwo znaleźć  tutaj: Polityka prywatności Google. Tam w centrum ochrony danych mogą Państwo zmienić także swoje ustawienia dotyczące prywatności.

Wyczerpujące informacje dotyczące administracji danych osobowych przy wykorzystaniu produktów Google znajdą Państwo pod linkiem.

Wykorzystanie katalogu czcionek (Google Webfonts)

Aby nasze treści na stronach internetowych przedstawione były w sposób poprawny i atrakcyjny pod względem graficznym, korzystamy z bibliotek czcionek jak np. Google Webfonts: (https://www.google.com/webfonts/). Aby uniknąć wielokrotnego ładowania , czcionki Google Webfonts zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Jeżeli przeglądarka nie wspiera Google Webfonts, lub odmawia dostępu, treści będą wyświetlane w standardowym zapisie.

Uruchomienie bibliotek tworzy automatycznie połączenie z ich operatorem. Przy tym jest teoretycznie możliwe - chociaż nadal nie do końca jasne w jakim celu, że usługodawca biblioteki gromadzi dane użytkowników.

Wykorzystanie funkcji Google Remarketing

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję remarketingu Google Inc. Funkcja ta służy do wyświetlania reklam osobom odwiedzających strony internetowe, z uwzględnieniem ich zainteresowań. W przeglądarce użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową zapisywany jest tzw. plik cookie, który umożliwia ponowne rozpoznanie tego użytkownika, gdy przywołuje on portale przynależące do sieci reklamowej Google. Odwiedzającemu prezentowane są reklamy, które odnoszą się do treści wcześniej oglądanych przez niego na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingowej Google.
 Wg posiadanych przez nas informacji Google nie gromadzi w tym procesie żadnych danych osobowych. Jeżeli mimo tego użytkownik nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, może ją całkowicie deaktywować zmieniając ustawienia na stronie internetowej www.google.com/settings/ads.  Alternatywnie można deaktywować Cookies dla spersonalizowanych reklam poprzez inicjatywę dotyczącą sieci reklamowych, korzystając z instrukcji zawartych w linku www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Wykorzystanie Skalowanych Centralnych Metod Pomiarowych

Nasza strona korzysta ze Skalowanych Centralnych Metod Pomiarowych („Skalierbare Zentrale Messverfahren - SZM) firmz INFOnline GmbH (www.infonline.de), które wspierają ustalenie statystycznych parametrów korzystania z naszej oferty.

W tym procesie zapisywane są anonimowe wartości pomiarowe. W celu dokonania pomiaru zasięgu, oraz ponownego rozpoznania systemów komputerowych SZM wykorzystuje alternatywnie plik cookie ze znacznikiem „ioam.de”, „ivwbox.de”, obiektu LocalStorage lub sygnatury, która generowana jest automatycznie na podstawie różnych informacji powstałych automatycznie w przeglądarce użytkownika. Adresy IP są przetwarzane tylko i wyłącznie w formie anonimowej.

Pomiar zasięgu został opracowany przy uwzględnieniu ochrony danych. Jego celem jest statystyczne określenie korzystania ze strony internetowej oraz liczby jej użytkowników. Poszczególni użytkownicy nigdy nie są identyfikowani. Ich tożsamość zawsze jest pod ochroną. Za pośrednictwem tego systemu użytkownicy nie otrzymują żadnych reklam.

Dla ofert internetowych, których właściciele są członkami związku Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (Związek Kontroli Reklamodawców IVW – www.ivw.eu), lub biorą udział w badaniach „internet facts” prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Stowarzyszenie Badań Online AGOF - www.agof.de) sporządzane są comiesięczne statystyki użytkowania serwisów internetowych przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Stowarzyszenie Badań Online ag.ma – www.agma-mmc.de), jak i publikowane przez IVW na stronach www.agof.de, www.agma-mmc.de oraz www.ivw.eu. Poza publikowaniem danych pomiarowych IVW regularnie kontroluje proces SZM pod kątem wykorzystania danych zgodnie z prawem ochrony danych osobowych.

Dalsze informacje na temat procesu SZM mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej INFOnline GmH (https://www.infonline.de), która jest za ten proces odpowiedzialna, na stronie internetowej poświęconej ochronie danych osobowych prowadzonej przez AGOF (www.agof.de/datenschutz), oraz w części dotyczącej polityki prywatności na stronie internetowej IVW (www.ivw.eu).

Mogą Państwo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych przez SZM. W tym celu proszę skorzystać z linków optout.ioam.de i optout.ivwbox.de.

Analiza przy wykorzystaniu WiredMinds

W celu analizy zachowań odwiedzających witrynę naa tej stronie wykorzystywana jest technologia znaczników pikselowych firmy WiredMinds AG(www.wiredminds.de)

Technologia ta gromadzi, przetwarza i zapisuje dane, na podstawie których pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile użytkowników. Jeżeli jest to możliwe i celowe, profile użytkowników są całkowicie anonimizowane. W tym celu mogą być wykorzystane pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do ponownej jej identyfikacji. Zgromadzone dane, które mogą zawierać także dane osobowe, przekazywane są firmie WiredMinds, lub są bezpośrednio przez nią gromadzone. WiredMinds może korzystać z informacji pozostawionych poprzez wizyty na stronach internetowych, a na ich podstawie tworzyć anonimowe profile użytkowników. Pozyskane dane nie mogą być wykorzystane do celów identyfikacji personalnej bez specjalnie udzielonej zgody użytkownika. Nie będą one nigdy wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej daną stronę internetową, nie mogą być one także zestawione z danymi osobowymi posiadacza danego pseudonimu. Po pozyskaniu adresu IP następuje ich anonimizacja poprzez skrócenie jego ostatnich cyfr.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość wykorzystując do tego następujący link: Odmowa zgody na stosowanie narzędzi do śledzenia i analizy stron internetowych

Zamieszczanie filmów z portalu YouTube

Na niektórych naszych stronach zamieszczamy filmy video z portalu YouTube. Odpowiedzialność za poszczególne wtyczki ponosi portal YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzają Państwo stronę, na której znajduje się wtyczka do YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. YouTube otrzyma wówczas informację, jakie strony Państwo odwiedzają. Jeżeli przy tym są Państwo zalogowani do swojego konta na YouTube, portal może personalnie przyporządkować Państwa zachowania w Internecie. Aby temu zapobiec, należy wylogować się ze swojego konta na YouTube.

Po włączeniu filmu na portalu YouTube, instalowane są pliki cookies, które zbierają informacje o tym w jaki sposób użytkownik korzysta z sieci.

Jeżeli użytkownik deaktywował zapisywanie plików cookies dla programu Google-Add, nie musi zgadzać się na nie oglądając filmy w portalu YouTube. YouTube zbiera jednak w innych plikach cookies informacje niezwiązane z osobistym korzystaniem z sieci. Aby temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Kanały social media

Na naszej stronie znajdą Państwo linki do portali społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Pinterest, biznesowego portalu społecznościowego Xing, serwisu internetowego YouTube, oraz serwisu Twitter do mikroblogowania. Linki można rozpoznać po logu usługodawcy.

Kliknięcie w link otwiera odpowiednio strony portali społecznościowych, dla których powyższe oświadczenie o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Szczegóły dotyczące obowiązujących ustaleń znajdą Państwo na stronach internetowych każdego z usługodawców. Można je znaleźć pod następującymi linkami:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Instagram: https://help.instagram.com/
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl 
Xing: https://www.xing.com/privacy 
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=pl 
YouTube: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki społecznościowe poniżej wymienionych portali. Użytkownik może rozpoznać wtyczki po tym, że oznaczone są one odpowiednim logo portalu.

Wtyczki te umożliwiają przesyłanie informacji usługodawcom, do których mogą także należeć osobiste dane użytkowników, a co za tym idzie mogą one być przez nich wykorzystywane. Staramy się zapobiec nieświadomemu i niechcianemu zapisywaniu i przekazywaniu danych do usługodawców przez rozwiązanie nazywane dwuklikiem. Aby aktywować daną wtyczkę społecznościową należy kliknąć na odpowiednie okienko. Dopiero takie uruchomienie wtyczki powoduje zebranie informacji i przekazanie ich do właściciela usługi. Nasza firma nie zbiera żadnych informacji osobistych za pomocą wtyczek społecznościowych, bądź informacji na temat korzystania z nich.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane sporządza pozyskuje dana wtyczka i jak są one wykorzystywane przez właściciela usługi. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z usługami oferowanymi przez dany portal, jak i zbierane są przynajmniej takie dane jak adres IP i informacje dotyczące użytkowanego sprzętu. Istnieje również możliwość, że właściciel serwisu może próbować zapisać pliki cookies na komputerze użytkownika. Informacje o tym, jakie dane konkretnie są zbierane i jak są one wykorzystywane przez dany portal, można uzyskać w polityce prywatności każdego z serwisów. Wskazówka: Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook może zidentyfikować go jako użytkownika odwiedzanej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki następujących serwisów społecznościowych:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Whatsapp

Pinterest

XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

Reddit

Stumbleupon

Flattr

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych celów reklamowych, tak długo, jak długo Państwo z niego nie zrezygnują. Do tego celu niezbędny jest Państwa adres e-mail i oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.

Zapisanie się do newslettera wraz z informacją o możliwości odstąpienia potwierdzimy w osobnym mailu.

Regularnie będą Państwo otrzymywać mailowo informacje na temat aktualności, jak i różnych akcji specjalnych. Bazując na posiadanych przez nas osobistych danych wysyłane wiadomości mogą być przygotowane indywidualnie i spersonalizowane.

Jeżeli nie będą chcieli Państwo dłużej otrzymywać newslettera, mogą Państwo w każdej chwili z niego zrezygnować. W tym celu należy skorzystać z linka deaktywującego, który znajduje się w każdym newsletterze, lub skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych takich jak nazwisko i adres e-mail. Dane te są przez nas zbierane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu opracowania i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Po jej udzieleniu dane te będą przez nas przechowywane na wypadek ewentualnych zapytań do danej sprawy. Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia Państwa danych w każdym momencie, w innym wypadku dane kasowane są po całkowitym rozwiązaniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Linki do pozostałych stron internetowych

Nasza oferta zawiera linki do innych stron internetowych. Linki te są z reguły oznaczone jako takowe. Informujemy, że nie mamy wpływu na to, czy strony internetowe znajdujące się w linkach, przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Polecamy każdorazowe zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

Prawo do wglądu, korekty, zmiany, blokady, usunięcia danych osobowych

Mają Państwo każdorazowo prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Użytkownik ma prawo do korekty, blokady i usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przechowywanie danych jest niezbędne do realizacji transakcji. Osobą kontaktową w tym zakresie jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe znajdą Państwo na dole strony.

Aby blokada danych w każdym momencie była możliwa, muszą one być przeniesione do pliku blokującego w celach kontrolnych. Jeśli nie ma ustawowego obowiązku archiwizacji danych, mogą Państwo zażądać ich skasowania. Jeżeli taki obowiązek jest nałożony, dane zostaną zablokowane na Państwa życzenie.

Użytkownik może zgłosić zmiany lub wycofać swoją zgodę za pomocą odpowiedniego komunikatu, który będzie miał skutek w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed odpowiednim organem nadzorczym.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych prosimy o wysłanie maila na adres:

datenschutz@fixit-gruppe.com 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych

 Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych oznakowany jest datą podaną poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Aktualną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania informacji o obowiązującym oświadczeniu o ochronie danych osobowych użytkownik powinien regularnie przeglądać naszą ofertę online.

Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych: Maj 2018

Informacje o ochronie prywatności
pdf
433 KB